Home_BiałystokTachografy

Tachografy Cyfrowe i Analogowe

Zgodnie z przepisami jeśli pojazd został zarejestrowany po raz pierwszy do dnia 30 kwietnia 2006 r., powinien być wyposażony w tachograf analogowy. W przypadku, gdy data pierwszej rejestracji nastąpiła od dnia 1 maja 2006 r., istnieje obowiązek wyposażenia go w tachograf cyfrowy.

Serwis Tachografów Cyfrowych

Wszystkie pojazdy ciężarowe zarejestrowane po raz pierwszy po 1 maja 2006 powyżej DMC 3.5 tony oraz pojazdy z ilością miejsc przekraczającą powyżej 9 osób muszą być wyposażone w tachografy cyfrowe.

Ważne informacje dotyczące obsługi pojazdu wyposażonego w tachograf cyfrowy

Wykonaj kalibracje tachografu

Kalibrację tachografu należy wykonać w ciągu 14 dni od daty rejestracji pojazdu (zarówno w przypadku kupna nowego, jak i używanego samochodu), następnie obowiązkowo, co 24 m-c lub w przypadku zaistnienia okoliczności jakie powodują, że legalizacja traci swoją ważność np. zmiana rozmiaru ogumienia. Kalibracja polega m.in na wpisaniu nowego nr rejestracyjnego, ustawieniu czasu oraz wszystkich niezbędnych parametrów tachografu.

Pobieraj dane z
tachografu i z karty kierowcy.

Regularnie nie rzadziej niż raz na 28 dni pobieraj dane z karty kierowcy i co najmniej raz na 90 dni pobieraj dane z jednostki pojazdowej. Pamiętaj aby pograć dane :

 • z pojazdu
  • natychmiast przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innej osobie lub firmie (np. w przypadkach sprzedaży pojazdu, wynajęcia),
  • natychmiast w sytuacji, gdy tachograf źle funkcjonuje, ale pobranie danych jest możliwe,
  • natychmiast w przypadku wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania
  • w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty;
 • z karty kierowcy
  • przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy,
  • przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe
  • w przypadku stwierdzenia utraty ważności karty (od daty ostatniego pobrania do daty ważności karty)
  • w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.                Nasza firma jest uprawniona do świadczenia usług z zakresu
 • kalibracji tachografów cyfrowych
 • wymiany i montażu nowych urządzeń
Tachografy analogowe
Obowiązkowym wyposażeniem pojazdu ciężarowego powyżej 3,5 tony masy całkowitej oraz pojazdu do przewozu min. 9 osób łącznie z kierowcą zarejestrowanym do dnia 30 kwietnia 2006 jest tachograf analogowy.  Tachografy analogowe rejestrują dane postój, jazdę, inną pracę, dyspozycyjność, przebytą odległość oraz prędkość na woskowanych dyskach papierowych
 Nasza firma jest uprawniona do świadczenia usług z zakresu 
– legalizacja tachografów analogowych, wykonywanych obowiązków co 24 m-ce
– Napraw i instalacji tachografów

Promocje!! 

Do każdej kalibracji i legalizacji tachografu wykonanej w naszym punkcie w Radulach 90 obiad gratis !
Do każdego odczytu karty kierowcy wykonanej w naszym punkcie w Radulach 90, kawa gratis !